danhsakiep 0 0

thẻ chân trắng

Mọi người cho em xin hỏi? tôm em bị (ngoài tử cơ) từ lúc 25 ngày tuổi em đã trị nhiều lần nhưng vài ngày lại tái hiện lên, mọi người cho em xin phương phát điều trị hiểu quả tốt hơn. giờ thì 40 ngày rồi nhưng tôm không lớn vẫn còn mang bệnh đó


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios