NEW2017 1 2

Rửa mặn để canh tác lúa trên đất lúa tôm

Một số biện pháp rửa mặn trong canh tác lúa tôm.


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
Nguoinuoica Lúc 10:13 16/07/19
0

- Do đất nhiễm mặn có chứa chủ yếu là các yếu hòa tan như: Clo, Na, Ca và Mg, nên chúng có thể dễ dàng được rửa trôi. Chỉ cần rửa với nước mưa, nước ngọt dưới kinh mương hoặc nước có độ mặn thấp (chứa Na hàm lượng nhỏ).


- Phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết lượng mưa, để chủ động rửa mặn, phải rửa mặn liên tục ngay từ đầu mùa mưa đến khi gần thời vụ gieo sạ, cấy lúa, cần kiểm tra độ mặn trong đất đảm bảo dưới 2‰ mới tiến hành sạ, cấy.

- Để rửa mặn đạt hiệu quả cao cần kết hợp khâu cày sâu bón vôi CaO, CaCO3 lều lượng từ 250-300 kg/ha ở các lớp đất sâu lên mặt đất, cày phá đáy làm tơi xốp tầng đế cày. Xẻ nhiều rãnh thoát nước trên mặt ruộng (5-6 m/rãnh) để tháo rửa mặn nhanh và triệt để hơn.


- Cách rửa: đầu mùa mưa tiến hành rút nước đáy để giảm dần độ mặn, đến thời điểm gần gieo cấy khoảng 20-30 ngày tiến hành tháo cạn nước trên mặt đầm, hứng nước mưa ngâm lại từ 1-2 ngày, sau đó tháo (hoặc bơm tát) bỏ. Dùng tỷ trọng kế hoặc khúc xạ kế kiểm tra tình hình rửa mặn trên đầm đến khi độ mặn trong đất đạt dưới 2‰.


- Cần bố trí vụ tôm kết thúc sớm để có thời gian rửa mặn triệt để (kết thúc vụ tôm vào tháng 7dl).

Lưu ý: Cải tạo đất rửa mặn là khâu rất quan trọng trong canh tác lúa tôm, việc rửa mặn đồng loạt sẽ giúp độ mặn giảm nhanh hơn và giảm chi phí.