tomnamdaiduong 1 1

Bạn Đánh Giá Cao Nguồn Gen SIS hawaii hay CP Thái Lan

Bạn Đánh Giá Cao Nguồn Gen SIS hawaii hay CP Thái Lan


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
Kchau Lúc 10:27 14/04/20
0

Hầu như các trại giống hiện nay đều chọn SIS. Nhưng cái quan trọng là cty sản xuất giống có quy trình ương nauplius lên post larvae như thế nào, cái đó mới quan trọng. Họ sử dụng những loại thuốc gì trong quá trình ương tôm. Để ra 1 con tôm chất lượng, khỏe mạnh ra ngoài ao nuôi cần một quá trình ương, cái đó quan trọng hơn là nguồn gen nào.