Anhle 0 1

Ngao giống

Hiện tại trang trại mình đang nuôi ngao đẻ,nhưng ngao đẻ đc 1 đến 2 ngày bị bỏ vỏ,cho mình xin nguyên nhân và cách khắc phục


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios