PDH662K 2 (>like<)

bài tập tôm bệnh phân trắng

ao nuôi tôm sú thâm canh tôm được 4 tháng mật độ nuôi 40con/m2 ao 3000m2 trung bình 38con/kg giá bán 175k/kg tỷ lệ sống 90% tổng chi 500tr tuy nhiên tôm bệnh phân trắng bạn sẽ giải quyết ntn và tại sao?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)