NhanHuynh 0 (>like<)

Địa chỉ con giống gần Đồng Nai nhất

Chào A.c trong diễn đàn.e muốn mua lươn giống.lần đầu nuôi thử.con giống kích thước hay trọng lượng tiêu chuẩn là bao nhiêu vậy ạ.?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)