Letuan8367 2 (>like<)

sinh sản cá tra

chào anh chi.. Em muốn tìm tài liệu về hàm lương chất béo thay đổi như thế nào của cá tra bô mẹ khi cho sinh sản


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)