phongt94 1 3

Vốn nuôi cá lóc?

Nuôi cá lóc trong bể xi mang thì tốt hơn nuôi trong ao đất hay không?
Tôi cần có bao nhiêu vốn để nuôi loài cá này?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
Admin Lúc 12:42 01/04/13
0

Ao xi măng: chi phí đầu tư cao, cố định. Nhưng dễ chăm sóc quản lý, thu hoạch.
Ao đất: có thể tận dụng ao đã có, chi phí đầu tư thấp. Nhưng khó quản lý chăm sóc cá.
Để nuôi cá lóc tùy theo khẳ năng vốn của mình mà đầu tư theo hình thức bắt giống tự nhiên, thả thưa, cho ăn thức ăn tự chế hoăc thả mật độ cao, giống sinh sản nhân tạo và cho ăn thức ăn công nghiệp.