hungdaica190487 0 0

Ai có kỹ thuật về cá Lóc Bông không? Bổ trợ cho mình với

Mình cần thông tin về cá Lóc Bông?
Chi phí con giống? Địa điểm bán giống? Giá thức ăn CN hiện nay cho Lóc Bông?

Thanks


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios