hungdaica190487 0 Báo xấu

Ai có kỹ thuật về cá Lóc Bông không? Bổ trợ cho mình với

Mình cần thông tin về cá Lóc Bông?
Chi phí con giống? Địa điểm bán giống? Giá thức ăn CN hiện nay cho Lóc Bông?

Thanks