duynhut
0
0

Lưu ý khi nuôi tôm càng xanh

Những điều cần lưu ý khi nuôi tôm càng xanh thương phẩm?

vuasuke
1
1

Ngưỡng môi trường của tôm càng xanh

Các bác, các anh (chị) tepbac.com có ai có tài liệu về ngưỡng môi trường của tôm càng xanh không? Em đang cần gấp lắm. Tiếng anh càng tốt. Ngưỡng chịu đựng về pH, DO, nồng độ muối và nhiệt độ ấy. Rất mong các bác giúp em, em xin cảm ơn trước!

duynhut
0
0

Ương tôm càng xanh

Kĩ thuật ương tôm càng xanh từ giai đoạn bột lên giống?