MUA

Mua Tôm Thẻ BM broken

Không hạn chế
Toàn Quốc

Công ty chúng tôi thu mua số lươgj lớn Tôm Thẻ BM ( gãy, vụn, dạt) hàng tươi lẫn hàng cooker. Các tổ chức cá nhân có nguồn hàng cung cấp vui lòng liên hệ Mr Đông : 0935883569 . Email: hoangdongst@gmail.com

Mr Hoàng Đông : 0935883569

02-10-2017
02-10-2017