MUA

Mua Tôm BM

Lớn
Toàn Quốc

Hiện chúng tôi có nhu cầu mua Mua Tôm thẻ , tôm sú, tôm chì lột thịt BM, BM CPD, BM PD

Hoàng Đông : 0935883569. Mail : hoangdongt@gmail.com

24-10-2017
24-10-2017