MUA

Mua thịt, dè CÁ BASA

trên 0,5 tấn
TP Hồ Chí Minh về đến Miền tây
- Hiện nay tôi có nhu cầu mua thịt vụn và dè các basa. Mọi thông tin xin liên hệ:
+ Nghị: 0932946123
0932946123
15-03-2019
15-03-2019