Cần bán cá chẽm thịt

4 đến 5 tấn cá
Kiên Lương, Kiên Giang
Thương lượng
Nha có ao ca chẽm khoảng 4 tấn rưỡi, size từ 800g-1kg8 ,vậy cá Nhân nào có thu mua thì liên hệ 094 737 0108( Dùng)
Rạch đùng, Kiên Lương, Kiên Giang đt: 094 737 0108 gặp Dùng
19-11-2016
Tin khác