Bán Lươn giống

bao nhiêu cũng có
Khu vực miền nam
4000 - 4300đ

Lươn không bùn mẫu 250 - 300 con/kg được thuần hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp.
Được tư vấn kỹ thuật nuôi của Th.S đến từ Trường Đại Học An Giang và bảo đảm tỷ lệ sống 95% 2 tháng đầu, 85% đến khi thu hoạch.

0985837805 Gặp Sang.

15-07-2017