Cung cấp đá hạt Hà Nam

không giới hạn
toàn quốc
thỏa thuận

Công ty TNHH HPV Việt Nam cung cấp các sản phẩm đá hạt trắng, đá hạt đen trong sản xuất gạch Terrazzo, Granito. Tên sản phẩm: Đá hạt CaCO3.

Thông số kỹ thuật: Hàm lượng Ca: 38% Hàm lượng CaCO3: > 96% Độ ẩm:

0981443796

14-11-2017