Ứng dụng của bột đá Dolomite trong phân bón

không giới hạn
Toàn Quốc
thỏa thuận
Dolomite ứng dụng trong ngành sản xuất phân bón

Trong sản xuất phân bón, Dolomite là chất phụ gia cung cấp các nguyên tố trung lượng Mg, Ca, Si và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho đất. Một lượng lớn Dolomite được sử dụng để trộn phân vô cơ NPK, còn lại là dùng điều chế MgO dùng trong phân bón gốc.

0981443796- Ms.Hà
15-05-2018