BÁN

bentonite phân bón| chất kết dính trong phân bón

lớn
TOÀN QUỐC
Bentonite Phân bón
Bentonite được dùng để làm phụ gia cho một số lĩnh vực: gốm sứ, phân bón,…
Bentonite là khoáng chất tự nhiên có chứa trên 45 loại nguyên tố hóa học có giá trị dinh dưỡng cao trong đó có: CaO2, MgO2, SiO2, Al2O3. Vì vậy được các nước phát triển trên thế giới sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất phân bón.

• MÔ TẢ
Công dụng của Bentonite cho phân bón:
• Đặc tính trao đổi Cation.
• Đặc tính hấp thụ và liên kết.
• Đặc tính keo tụ và lưu biến.
• Đặc tính hút nước và giữ nước cao.
Bentonite được dùng làm phụ gia cho phân bón, chất tăng trưởng cho cây trồng và đặc biệt không độc hại thân thiện với môi trường.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ TIÊU BIỂU
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
CHỈ TIÊU
Property ĐVT
Unit GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC
Bentonite Score
Dạng vật lý
Physical Form Bột
Powder
Tỷ lệ sót sàng 200 mesh(0.075mm)
Wet screen analysis % 1.0
Độ ẩm
Moisture Content % 11
Độ trương nở
Swelling ml/2g 7
Giới hạn dẻo
Plastic Limit % 38
TÍNH CHẤT HÓA HỌC TIÊU BIỂU
TYPICAL CHEMICAL PROPERTIES
CHỈ TIÊU
Property ĐVT
Unit GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC
Bentonite Score
SiO2 % 53.80
TiO2 % 0.87
Al2O3 % 18.2
Fe2O3 % 9.0
Na2O % 0.27
K2O % 1.00
MgO % 0.85
CaO % 0.70
LOI (Mất khi nung) % 14.70
CEC (Dung lượng trao đổi cation) meq/100g 50
liên hệ 0966791089
31-12-2019
31-12-2019