BÁN

DPS50rd (NF protein - Mỹ) Đạm thủy phân 100% từ ruột heo

Lớn
Toàn quốc
DPS 50rd (NF protein - Mỹ) là nguồn cung cấp đạm lý tưởng cho các đối tượng nuôi (thủy sản, gia súc, gia cầm).
Đối với các đối tượng nuôi thủy sản, DPS50rd như là chất dẫn dụ, kích thích bắt mồi của tôm, cá, cải thiện sức khỏe đường ruột của các đối tượng nuôi.
DPS50rd cải thiện khả năng bắt mồi và mức độ chuyển hóa thức ăn.
0918297283 (mr Sơn)
07-04-2020
07-04-2020