Bạc Liêu: Tăng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản
Bạc Liêu: Tăng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản
Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh đạt 161.439 tấn, đạt 44,84% kế hoạch, tăng...
01/07/2019
Thái Bình: Phát triển sản xuất giống thủy sản
Thái Bình: Phát triển sản xuất giống thủy sản
Những năm gần đây, sản xuất giống thủy sản tại Thái Bình phát triển mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của...
30/06/2019
Nuôi cá lồng: Hướng đi mới ở xã Ia Kreng
Nuôi cá lồng: Hướng đi mới ở xã Ia Kreng
Sau hơn 1 năm triển khai, dự án hỗ trợ người dân xã Ia Kreng (huyện Chư Pah) nuôi cá lồng tại hồ thủy điện Sê San 3A...
28/06/2019
Bạc Liêu: Hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước
Bạc Liêu: Hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước
Là một trong những tỉnh đi đầu về diện tích sản xuất, sản lượng và chất lượng tôm nuôi, Bạc Liêu hướng đến xây dựng địa...
27/06/2019
Nuôi trồng thủy sản Cam Ranh: Khó triển khai theo quy hoạch
Nuôi trồng thủy sản Cam Ranh: Khó triển khai theo quy hoạch
Tuy quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên vịnh Cam Ranh đã được ngành chức năng, địa phương phổ biến, tuyên truyền,...
27/06/2019
Quảng Nam: Giải pháp hướng đến nuôi trồng thủy sản bền vững
Quảng Nam: Giải pháp hướng đến nuôi trồng thủy sản bền vững
Quảng Nam đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hướng đến nuôi trồng thủy sản bền vững.
25/06/2019
Ninh Thuận: Giải pháp nuôi tôm hùm và cá biển theo hướng bền vững
Ninh Thuận: Giải pháp nuôi tôm hùm và cá biển theo hướng bền vững
Qua gần 3 năm thực Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển kinh...
24/06/2019
Hà Tĩnh: 20 ha nuôi tôm trên cát thu được 250 tấn tôm
Hà Tĩnh: 20 ha nuôi tôm trên cát thu được 250 tấn tôm
Với tổng diện tích thả nuôi khoảng 20 ha, 2 cơ sở vừa thu hoạch đạt sản lượng hơn 250 tấn tôm thương phẩm, có kích cỡ...
21/06/2019
Gio Linh: Chú trọng phát triển kinh tế biển
Gio Linh: Chú trọng phát triển kinh tế biển
Gio Linh có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, với bờ biển dài 16 km, nằm giữa 2 cửa lạch Cửa Việt và Cửa Tùng nên...
21/06/2019
Lâm Đồng: Khuyến khích nuôi cá nước lạnh tại Đam Rông
Lâm Đồng: Khuyến khích nuôi cá nước lạnh tại Đam Rông
Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) có lợi thế về đất đai, khí hậu và nguồn tài nguyên nước mát, nước lạnh (nhiệt độ dưới 18oC, độ...
20/06/2019
Phát triển nuôi trồng thủy sản: Nhất con giống, nhì khoa học kỹ thuật
Phát triển nuôi trồng thủy sản: Nhất con giống, nhì khoa học kỹ thuật
Hà Nội đang tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng con giống và đẩy mạnh ứng dụng tiến...
19/06/2019