Dùng vi sinh vật xử lý nước

Hỏi: Người ta có thể sử dụng các vi sinh vật để xử lý nước ô nhiễm? - Hoàng Văn Huấn (Bắc Ninh).
Dùng vi sinh vật xử lý nước

TS Tăng Thị Chính, Viện Công nghệ Môi trường cho biết: Các nhà khoa học của Viện đã thành công với chế phẩm sinh học xử lý nguồn nước ô nhiễm. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân lập, tuyển chọn được 30 chủng xạ khuẩn và 20 chủng vi khuẩn ưa nhiệt, có ưu điểm phân hủy mạnh các chất hữu cơ trong nước thải.

Công nghệ vi sinh vật đang được nghiên cứu, áp dụng trong xử lí nước thải công nghiệp, sản xuất các sản phẩm tự nhiên thân thiện môi trường, cải tạo, phục hồi các hệ sinh thái, các vùng đất bị ô nhiễm. Đồng thời, công nghệ vi sinh vật còn được coi là một công nghệ sạch, tạo đà cho sự phát triển bền vững. Sản phẩm thu được sau quá trình xử lý bằng công nghệ sinh học thân thiện với môi trường.

02/03/2013
Kiến thức