công nghệ biofloc

Hiệu quả nuôi tôm sú theo công nghệ Biofloc
Hiệu quả nuôi tôm sú theo công nghệ Biofloc
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Năm Căn tổ chức mô hình nuôi tôm sú 2...
25 T.03
Cần Đước nuôi tôm công nghệ biofloc không hiệu quả
Cần Đước nuôi tôm công nghệ biofloc không hiệu quả
Cần Đước không thể sử dụng công nghệ biofloc nuôi tôm công nghệ cao – đó là kết luận của nhiều nông dân ở xã Tân Chánh...
21 T.03
Bioflocs và chất nền nhân tạo giảm tác động của mật độ cao đến tôm
Bioflocs và chất nền nhân tạo giảm tác động của mật độ cao đến tôm
Nghiên cứu mới đây vừa cho thấy vai trò của hệ thống biofloc có bổ sung chất nền nhân tạo trong nuôi tôm thẻ chân trắng.
20 T.03
Một ví dụ về hệ thống nuôi biofloc hoàn chỉnh quy mô nhỏ
Một ví dụ về hệ thống nuôi biofloc hoàn chỉnh quy mô nhỏ
Đây là hệ thống Biofloc đã được phát triển bởi Chương trình nuôi trồng thủy sản UVI đăng trên web uvi.edu Tép Bạc xin...
21 T.02
Kinh nghiệm thành công từ mô hình nuôi tôm theo công nghệ Biofloc
Kinh nghiệm thành công từ mô hình nuôi tôm theo công nghệ Biofloc
Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu đã xây dựng thành...
20 T.12
Ứng dụng giải pháp cải tạo nguồn nước trong nuôi thủy sản
Ứng dụng giải pháp cải tạo nguồn nước trong nuôi thủy sản
Để góp phần tăng hiệu quả cho người nuôi trồng thủy sản, Sở NN và PTNT đã phát động phong trào nghiên cứu sáng kiến cải...
22 T.11
Bổ sung mật rỉ đường trong ương nuôi ấu trùng tôm sú
Bổ sung mật rỉ đường trong ương nuôi ấu trùng tôm sú
Nghiên cứu nhằm tìm ra thời điểm bổ sung carbohydrate từ rỉ đường thích hợp nhất lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu...
26 T.10
Độ mặn trong công nghệ biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng
Độ mặn trong công nghệ biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng
Mục đích của nghiên cứu này là so sánh độ mặn trong các hệ thông biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng nhằm tìm ra độ mặn...
21 T.09
Điển hình nuôi tôm siêu thâm canh trong hồ tròn nổi
Điển hình nuôi tôm siêu thâm canh trong hồ tròn nổi
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong hồ nổi theo công nghệ biofloc của công ty TNHH Một thành viên Long Mạnh tại ấp...
17 T.05
Sự tích lũy manganese trong hệ thống nuôi tôm Biofloc
Sự tích lũy manganese trong hệ thống nuôi tôm Biofloc
Nghiên cứu này nhằm chứng minh sự tích lũy chất độc hại là manganese (Mn) và ảnh hưởng của nó đến tôm nuôi trong hệ...
16 T.12
Giá dịch vụ “ăn theo” nuôi tôm siêu thâm canh tăng mạnh
Giá dịch vụ “ăn theo” nuôi tôm siêu thâm canh tăng mạnh
Với năng suất cao, ít rủi ro, đem lại lợi nhuận gần như gấp đôi so với các hình thức nuôi khác, loại hình nuôi tôm siêu...
04 T.12