nuôi cá rô phi

Đánh giá mô hình nuôi thâm canh cá rô phi Đường nghiệp
Đánh giá mô hình nuôi thâm canh cá rô phi Đường nghiệp
Ngày 8-12, Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá mô hình nuôi thâm canh cá rô phi dòng Đường nghiệp tại xã...
09 T.12
Dự án cải thiện nuôi cá rô phi được tổ chức ở Senegal
Dự án cải thiện nuôi cá rô phi được tổ chức ở Senegal
Dự án ITHACA - cải thiện nuôi cá rô phi ở châu Phi hiện đang hoạt động ở năm thứ hai. Mục tiêu chính của dự án là góp...
04 T.06
Tây Ninh: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng 13,08%
Tây Ninh: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng 13,08%
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, trong 4 tháng đầu năm 2014, diện tích nuôi trồng thuỷ sản...
19 T.05
Mỹ: Tìm đối tác sản xuất nuôi cá rô phi nước mặn
Mỹ: Tìm đối tác sản xuất nuôi cá rô phi nước mặn
Aquasense International Corp - công ty nuôi trồng thủy sản liên kết với công ty mẹ Aquasense Panama (ASP) ở Mỹ tuyên bố...
16 T.05
Thanh Hóa: Hiệu quả của mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực theo hướng VietGAP
Thanh Hóa: Hiệu quả của mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực theo hướng VietGAP
Năm 2013, được sự hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa được thực hiện mô hình nuôi...
12 T.05
Nghệ An: Thành công từ mô hình nuôi cá rô phi lai xa dòng Israel
Nghệ An: Thành công từ mô hình nuôi cá rô phi lai xa dòng Israel
Năm 2013, Trạm Khuyến nông thành phố Vinh (Nghệ An) đã xây dựng thành công mô hình nuôi cá rô phi lai xa dòng Israel.
17 T.03
Đắk Song: Đánh giá mô hình nuôi cá rô phi đơn tính
Đắk Song: Đánh giá mô hình nuôi cá rô phi đơn tính
Ngày 4/11, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện Ðắk Song (Đắk Nông) đã tổ chức Hội thảo đầu bờ tổng kết đánh giá mô hình...
08 T.11
Phát triển mô hình cá rô phi đơn tính hướng quy trình GAP
Phát triển mô hình cá rô phi đơn tính hướng quy trình GAP
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Dương vừa hỗ trợ cho nông dân xã Long Tân (Dầu Tiếng) thực hiện Dự án khuyến nông Trung...
15 T.07
Tuyên Quang: Minh Dân nuôi cá rô phi thương phẩm
Tuyên Quang: Minh Dân nuôi cá rô phi thương phẩm
Nuôi trồng thủy sản vốn đã có từ lâu ở mỗi ao, hồ nuôi của người nông dân xã Minh Dân (Hàm Yên). Tuy nhiên, nuôi trồng...
22 T.12
Nuôi cá xen ghép, lợi nhuận tăng 2-3 lần
Nuôi cá xen ghép, lợi nhuận tăng 2-3 lần
Sau 7 tháng nuôi cá rô phi đơn tính kết hợp cá truyền thống, các hộ ND ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thu lợi nhuận từ...
21 T.12
Bắc Kạn: Hội thảo mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại xã Yến Dương
Bắc Kạn: Hội thảo mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại xã Yến Dương
Ngày 23/11, Ban thực hiện Dự án 3PAD thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội thảo mô hình nuôi cá rô...
27 T.11