nuôi tôm Nghệ An

Nghệ An: Vùng tôm tập trung sản xuất vụ 2
Nghệ An: Vùng tôm tập trung sản xuất vụ 2
Đã thành niên vụ và nhất là sau thành công với nuôi tôm vụ 1, người nuôi tôm ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đang...
10 T.08
Nghệ An có 5 vùng nuôi tôm đủ tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP
Nghệ An có 5 vùng nuôi tôm đủ tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP
Đến nay, Nghệ An là tỉnh duy nhất trong cả nước xây dựng được 5 vùng nuôi tôm đủ tiêu chuẩn chứng nhận vùng nuôi tôm...
03 T.08
Nghệ An: Nông dân thu tiền tỷ nhờ nuôi tôm VietGAP
Nghệ An: Nông dân thu tiền tỷ nhờ nuôi tôm VietGAP
Nghệ An có 134 ha ao đầm nuôi tôm theo quy trình VietGAP, kết thúc vụ 1 cho thấy, người nuôi tôm GAP đạt năng suất cao,...
27 T.07
Diễn Châu thả nuôi hơn 100 ha tôm vụ 2
Diễn Châu thả nuôi hơn 100 ha tôm vụ 2
Sau khi thu hoạch tôm vụ 1 với năng suất đạt khá, hiện bà con nuôi tôm ở Diễn Châu đã thả nuôi hơn 100 ha vụ 2 với gần...
29 T.06
Nông dân Nghệ An đầu tư 1,7 tỷ đồng đưa nước biển vào nuôi tôm
Nông dân Nghệ An đầu tư 1,7 tỷ đồng đưa nước biển vào nuôi tôm
Trong điều kiện nguồn nước ngày càng ô nhiễm, ông Hoàng Xuân Tin ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) đã mạnh dạn đầu tư 1,7 tỷ...
21 T.06
Nông dân An Hòa (Quỳnh Lưu) thắng lớn tôm vụ 1
Nông dân An Hòa (Quỳnh Lưu) thắng lớn tôm vụ 1
Trong những ngày này, liên tiếp nhiều hộ dân ở xã An Hòa (Quỳnh Lưu) bước vào vụ thu hoạch tôm trong niềm vui được mùa,...
12 T.06
Nuôi bằng vi sinh thu tiền tỷ từ 1 vụ tôm
Nuôi bằng vi sinh thu tiền tỷ từ 1 vụ tôm
Sau 3 tháng tập trung nuôi và chăm sóc, hiện nay nhiều hộ dân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang thu hoạch tôm vụ 1 với...
05 T.06