Cam kết

Miễn phí
Với tiêu chí phục vụ ngành thủy sản, tepbac.com cam kết miễn phí và luôn luôn miễn phí với người dùng.

Bảo mật
Tepbac cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên và đảm bảo không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin chính xác
Chúng tôi luôn cố gắng hết khả năng để đưa những thông tin chính xác nhất có thể.

Tôn trọng sở hữu trí tuệ
Bất cứ thông tin nào chúng tôi đưa mà vi phạm quyền tác giả, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có phương án giải quyết.