Bảng giá Thủy sản

Loại Giá (đồng) ĐV Ngày Nhà cung cấp
Tôm sú loại 20 con tại ao 255.000 /kg 14-03-17
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 29-03-17 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 29-03-17 ĐBSCL
Tôm đất Cà Mau 145.000 /kg 24-06-16 Thủy Sản Seaqueens
Cua gạch 180.000 /kg 06-04-16 Kiên Giang
Cua thịt 120.000 /kg 06-04-16 Kiên Giang
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 125.000 /kg 29-03-17 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 110.000 /kg 31-05-17
Tôm hùm tại bè 750.000 /kg 04-05-17 Phú Yên
Tôm càng xanh tại ao 250.000 /kg 11-07-17
Cá tra tại ao 22.000 /kg 11-07-17 An Giang
Cá rô phi (tại ao) 24.000 /kg 06-03-17
Cá lăng tại bè 65.000 /kg 06-04-16
Cá điêu hồng tại ao 28.000 /kg 11-07-17
Cá diêu hồng tại chợ 52.000 /kg 06-04-16 TP.HCM
Cá lóc nuôi tại ao 29.000 /kg 11-07-17
Cá lóc nuôi tại chợ 57.000 /kg 06-04-16 TP.HCM
Cá lóc đồng 93.000 /kg 06-04-16
Cá rô tại ao 35.000 /kg 24-06-16 tepbac
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 60.000 /kg 30-03-17 Bạc Liêu
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 91.000 /kg 15-08-15 TP.HCM
Cá bống tượng loại I 420.000 /kg 24-06-16 Bạc Liêu
Cá thát lát còm 34.000 /kg 13-07-17
Cá sặc rằn giống 117.000 /kg 24-06-16 TT giống thủy sản An Giang
Cá sặc rằn tại ao 65.000 /kg 24-06-16 Long An
Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Cá chẽm tại ao 1kg/con 68.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Nghêu 32.000 /kg 24-06-16 Gò công
Mực ống (17-24 con/kg) 180.000 /kg 24-06-16 Đà Nẵng
Cá mú loại 1 con/kg 125.000 /kg 24-06-16 Kiên Giang
Ếch (tại trại) 27.000 /kg 20-07-17