Bảng giá Thủy sản

Loại Giá (đồng) ĐV Ngày Nhà cung cấp
Tôm sú loại 20 con tại ao 280.000 /kg 30-09-17
Tôm sú 30 con (ao) 235.000 /kg 06-11-17 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 27-12-17 ĐBSCL
Tôm đất Cà Mau 145.000 /kg 24-06-16 Thủy Sản Seaqueens
Cua gạch 220.000 /kg 04-01-18 Kiên Giang
Cua thịt 120.000 /kg 06-04-16 Kiên Giang
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 /kg 29-12-17 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 29-12-17
Tôm hùm tại bè 900.000 /kg 13-11-17 Phú Yên
Tôm càng xanh tại ao 230.000 /kg 12-10-17
Cá tra tại ao 28.500 /kg 20-12-17 An Giang
Cá rô phi (tại ao) 24.000 /kg 06-03-17
Cá lăng tại bè 65.000 /kg 06-04-16
Cá điêu hồng tại ao 28.000 /kg 11-07-17
Cá diêu hồng tại chợ 42.000 /kg 11-01-18 TP.HCM
Cá lóc nuôi tại ao 20.000 /kg 04-01-18
Cá lóc nuôi tại chợ 50.000 /kg 04-01-18 TP.HCM
Cá lóc đồng 150.000 /kg 04-01-18
Cá rô tại ao 25.000 /kg 26-12-17 tepbac
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 60.000 /kg 30-03-17 Bạc Liêu
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 91.000 /kg 15-08-15 TP.HCM
Cá bống tượng loại I 420.000 /kg 24-06-16 Bạc Liêu
Cá thát lát còm 55.000 /kg 04-01-18
Cá sặc rằn giống 117.000 /kg 24-06-16 TT giống thủy sản An Giang
Cá sặc rằn tại ao 45.000 /kg 26-12-17 Long An
Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Cá chẽm tại ao 1kg/con 68.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Nghêu 32.000 /kg 24-06-16 Gò công
Mực ống (17-24 con/kg) 180.000 /kg 24-06-16 Đà Nẵng
Cá mú loại 1 con/kg 125.000 /kg 24-06-16 Kiên Giang
Ếch (tại trại) 31.000 /kg 06-11-17