Bảng giá Thuốc hóa chất

Loại Giá (đồng) ĐV Ngày Nhà cung cấp
Saponin Trung Quốc 11.000 /kg 24-06-16
Vôi nung CaO 3.000 /kg 24-06-16