Bảng giá Thức ăn thủy sản

Loại Giá (đồng) ĐV Ngày Nhà cung cấp
Thức ăn tôm sú 40.000 /kg 29-03-17 Thăng Long
Thức ăn tôm thẻ chân trắng 33.000 /kg 29-03-17 Thăng Long
Thức ăn cá tra 13.000 /kg 24-06-16 C.P