Giá Cá rô phi (tại ao)

Cá rô phi (tại ao) giá: 24.000 đồng/kg

Cập nhật ngày 06-03-2017, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
06-03-2017 24.000 0 --