Giá Ếch (tại trại)

Ếch (tại trại) giá: 31.000 đồng/kg, cập nhật ngày 06-11-2017, tăng 4.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 06-11-2017 31.000 đ 4.000
Ngày 20-07-2017 27.000 đ 0 --