Giá Ếch (tại trại)

Ếch (tại trại) giá: 31.000 đồng/kg

Cập nhật ngày 06-11-2017, tăng 4.000 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
06-11-2017 31.000 4.000
20-07-2017 27.000 0 --