Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 34.000 đồng/kg

Cập nhật ngày 13-07-2017, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
13-07-2017 34.000
11-07-2017 34.000 -4.000
14-04-2017 38.000 -1.000
06-03-2017 39.000 0 --