Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 38.000 đồng/kg

Cập nhật ngày 14-04-2017, giảm -1.000 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
14-04-2017 38.000 -1.000
06-03-2017 39.000 0 --