Giá Cá he giống 50con/kg

Cá he giống 50con/kg giá: 50.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-04-2017, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá he giống 50con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-04-2017 50.000 đ 0 --