Giá Cá he giống 50con/kg

Cá he giống 50con/kg giá: 50.000 đồng/kg

Cập nhật ngày 24-04-2017, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
24-04-2017 50.000 0 --