Gửi báo giá thủy sản

GIÁ TEPBAC.COM giúp bạn báo giá đến khách hàng của mình một cách nhanh nhất bằng cách cập nhật liên tục theo 2 cách sau:

  • Gửi báo giá của bạn qua email theo mẫu:
  • [Tên sản phẩm] - [Giá] - [Nhà cung cấp] - [Link liên kết]
    Gửi về email: contact@tepbac.com hoặc tepbac@gmail.com

  • Gửi báo giá của bạn qua tin nhắn theo mẫu:
  • [Tên sản phẩm] - [Giá] - [Nhà cung cấp] - [Link liên kết]
    Gửi về số điện thoại: 0915 761 594

    Sau khi nhận được thông tin trong vòng 12 giờ xác nhận, giá của bạn sẽ được đăng lên.