DONGNAMAQUATECH

Công ty TNHH Thiết Bị NTTS Đông Nam
Địa chỉ: 2A, Nguyễn Quân, P10, TP Mỹ Tho
Điện thoại: 0736266663
Website: http://kythuatthuysan.com - Email: dongnamaquatech@gmail.com