Trường Sinh Group

Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh
Địa chỉ: 1335 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai.
Điện thoại: 02693865295
Website: http://truongsinhgialai.com - Email: truongsinh.gli@gmail.com