HOT-TA DPHA

Tăng độ kiềm trong nước ao nuôi, ổn định độ pH.

HOT-TA  DPHA
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
 Thành phần

CaO và chất mang (bột vôi nung).

Công dụng
  • Tăng độ kiềm trong nước ao nuôi, ổn định pH
Cách dùng
  • Chuẩn bị ao: Sử dụng 10-20kg HOT-TA DPHA cho 1.000m2 ao tùy thuộc vào pH ban đầu của đất.
  • Trong thời gian nuôi: Sử dụng 1-2kg HOT-TA DPHA cho 1.000m3 nước mỗi ngày tạt ở khu vực có nhiều bùn hoặc giữa ao, nên sử dụng vào buổi tối.
  • Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 18:2021/DP.


Tương tự