Saponin Nguyên liệu

Nguyên liệu

Saponin Nguyên liệu diệt tạp, Teaseed powder nguyên liệu chuyên dùng diệt tạp trước khi thả tôm

Saponin Nguyên liệu
50kg/bao
Click chuột để đánh giá
5.7333333333333 15 bầu chọn
Thành phần

Saponin Nguyên liệu (nguyên đai)

Công dụng

Saponin nguyên liệu chuyên dùng diệt tạp trước khi thả tôm, kích tôm lột...

Sử dụng

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Tương tự