BZT®AQUA

Xử lý nước

Xử lý môi trường nước ao nuôi

BZT®AQUA
Gói 227gr
Click chuột để đánh giá
7.25 4 bầu chọn

Thành Phần

Bacillus spp

Công Dụng

  • Thúc đẩy phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm và xác tảo chết tích tụ đáy ao.
  • Chặn đứng tức thời sự phát triển của tảo độc.

Sử dụng

  • Hòa tan BZT®AQUA với nước ao sạch và tạt đều khắp ao.
  • Chạy máy quạt nước hoặc sục khí trong ao.

Lưu ý: 

  • Không nên để nước đã hòa tan BZT®AQUA lâu quá 2 giờ. Thời gian dùng tốt nhất vào buổi trưa.
  • BZT®AQUA tác dụng hiệu quả cả trong môi trường nước ngọt và nước mặn.
Tương tự