Tiger
tom
trai tom
tom
cua

Công Ty TNHH KHKT sinh vật thủy sản Việt Nam ưu Tú Toàn Cầu là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, bắt đầu hoạt động và đi vào sản xuất từ năm 2004.

Chuyên kinh doanh và sản xuất các loại giống thủy sản sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn cao.

Ngoài ra công ty còn có khu nuôi trồng thủy sản các loại như: tôm, cá, cua…

Công ty hiện đang sản xuất cua giống và bán cua con kích cỡ từ 50 ~ 80g.