Bảo Cần Giờ

Bảo Cần Giờ

Chuyên gia
Tôi xuất thân là giáo viên dạy ngoại ngữ. Trải qua nhiều ngành nghề, dừng chân ở nghề nuôi tôm. Có vốn liếng khá dầy về ngoại ngữ tin học, cũng như các quá trình sản xuất công nghiệp, tôi đã tạo ra sự khác biệt, tránh được lối mòn trong ngành thủy sản. Nuôi tôm thân thiện với môi trường, an toàn, tỉ lệ về đích cao, chi phí thấp, với các dòng sản phẩm Vi sinh, Thảo dược Bảo Cần giờ.