Bùi Quang Tề

Bùi Quang Tề

Chuyên gia
Tiến sĩ Bùi Quang Tề với chuyên môn chính là Nghiên cứu Bệnh học thủy sản và Nghiên cứu Công nghệ nuôi tôm cá đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu khoa học vào năm 1977 tại Trạm Nghiên cứu cá nước ngọt Đình Bảng. Ông là Nguyên Nghiên cứu viên chính, hơn 34 năm công tác tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (từ năm 1997 đến 2010).
Ông đã tham gia 18 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố 23 công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản 13 tựa sách, góp công mang tri thức khoa học vào thực tiễn sản xuất thủy sản.
Năm 2010, Tiến sĩ Bùi Quang Tề về hưu, tuy nhiên cho đến nay ông vẫn say mê nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo khoa học của ngành cũng như làm Chuyên gia giải đáp nuôi trồng thủy sản cho người nuôi.
Bài đã viết 20

Đặc điểm sinh học và sinh thái của Tôm Càng xanh

Đặc điểm sinh học và sinh thái của Tôm Càng xanh

Tôm càng xanh (Macrobranchium rosenbergii de Man, 1879) tôm Càng xanh phân bố ở tất cả các thủy vực nước ngọt và kể cả ở

Ngày 14/04/2023
Áp dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Áp dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Công nghệ nuôi tôm thâm canh tiên tiến theo mô hình biofloc đã đáp ứng được các yêu cầu nuôi tôm bền vững như: Tạo cho m

Ngày 11/04/2023
Quy trình nuôi cá tra giống theo công nghệ biofloc

Quy trình nuôi cá tra giống theo công nghệ biofloc

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế của nước ta.

Ngày 24/02/2023
Những tiêu chuẩn khi thả tôm giống chất lượng

Những tiêu chuẩn khi thả tôm giống chất lượng

Chọn và thả tôm giống là một trong những bước quan trọng trong tuy trình nuôi tôm. Nó có thể quyết định sự thành bại ở m

Ngày 23/02/2023
Nguyên lý nuôi trồng thủy sản theo công nghệ Biofloc

Nguyên lý nuôi trồng thủy sản theo công nghệ Biofloc

Hệ thống biofloc tạo điều kiện môi trường ổn định và bền vững, có hai vai trò quan trọng là xử lý chất thải hữu cơ và là

Ngày 08/02/2023
Vi bào tử và bệnh vi bào tử ký sinh trên tôm

Vi bào tử và bệnh vi bào tử ký sinh trên tôm

Vi bào tử thuộc nhóm ký sinh nội bào, có lớp vỏ khá bền vững. Vi bào tử ký sinh ở nhiều loài giáp xác, côn trùng, sán lá

Ngày 19/11/2022
Mối quan hệ giữa các nhân tố gây bệnh cho thủy sản

Mối quan hệ giữa các nhân tố gây bệnh cho thủy sản

Động vật thuỷ sản sống ở trong nước hay nói một cách khác nước là môi trường sống của động vật thuỷ sản. Động vật thuỷ s

Ngày 11/11/2022
Bệnh xuất huyết do virus ở cá trắm cỏ

Bệnh xuất huyết do virus ở cá trắm cỏ

Bệnh xuất huyết do virus ở cá trắm cỏ (Grass carp Reovirus - GCRV), tác nhân gây bệnh được xác định và bệnh xuất huyết l

Ngày 02/11/2022