Hồng Huyền

Hồng Huyền

Cộng tác viên bài viết
Luôn kế thừa và phát triển ngành thủy sản theo hướng hội nhập và bền vững.
Bài đã viết 130

PHMB chống lại bệnh trong suốt trên tôm giống

PHMB chống lại bệnh trong suốt trên tôm giống

Kể từ tháng 10 năm 2019, dịch bệnh hậu ấu trùng Penaeus có tỷ lệ chết cao trên tôm thẻ chân trắng đã bắt đầu xuất hiện ở

Ngày 29/11/2023
Bacteriocin và ứng dụng trong điều trị vi khuẩn trong NTTS

Bacteriocin và ứng dụng trong điều trị vi khuẩn trong NTTS

Để phổ biến tiếp theo bài phòng và điều trị bệnh trên tôm thẻ trước, hôm nay Tép Bạc sẽ thông tin đến bà con về vi khuẩn

Ngày 27/11/2023
Bacteriocin và ứng dụng trong điều trị vi khuẩn trong NTTS

Bacteriocin và ứng dụng trong điều trị vi khuẩn trong NTTS

Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành thực phẩm phát triển nhanh nhất các ngành sản xuất trên thế giới.

Ngày 27/11/2023
Thảo dược - Nguyên liệu tiềm năng thay thế kháng sinh trong NTTS

Thảo dược - Nguyên liệu tiềm năng thay thế kháng sinh trong NTTS

Hiện nay, việc sử dụng các chất chiết xuất thảo dược đang được quan tâm tìm hiểu để sử dụng hiệu quả trong hoạt động nuô

Ngày 14/11/2023
Phát hiện mới về bệnh trong suốt trên tôm giống

Phát hiện mới về bệnh trong suốt trên tôm giống

Gần đây nhóm nghiên cứu người Trung Quốc đã có những phát hiện mới về tác nhân gây bệnh trong suốt trên tôm giống, cụ th

Ngày 13/11/2023
Ngành thủy sản phải làm gì để giảm phát thải nhà kính

Ngành thủy sản phải làm gì để giảm phát thải nhà kính

Ngành thủy sản bao gồm các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản và chế biến-xuất khẩu thủy sản.

Ngày 03/11/2023
Vai trò của giun nhiều tơ (rươi) trong ngành thủy sản

Vai trò của giun nhiều tơ (rươi) trong ngành thủy sản

Rươi là động vật không xương sống, thuộc lớp giun nhiều tơ, nhiều nơi còn gọi là rồng đất. Chúng thường tập trung ở vùng

Ngày 02/11/2023
Nano Berberine tiềm năng cho nguyên liệu mới trong phòng trị bệnh thủy sản

Nano Berberine tiềm năng cho nguyên liệu mới trong phòng trị bệnh thủy sản

Lĩnh vực phòng và trị bệnh thủy sản luôn vận động theo sự phát triển của nghề nuôi trồng thủy sản. Việc tìm ra các nguyê

Ngày 19/10/2023