Lệ Thủy

Cộng tác viên
Lệ Thủy
Với chuyên môn kỹ sư nuôi trồng thủy sản và mong muốn đem lại thông tin hữu ích cho nông dân, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp để thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hiệu quả và vững bền.

Những bài viết bởi Lệ Thủy


Sứa siêu nhỏ và sức khỏe mang cá

Sứa siêu nhỏ và sức khỏe mang cá

Hydrozoans, thường được gọi là sứa siêu nhỏ có thể là nguyên nhân gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực trên mang của cá nuôi

Ngày 02/12/2021
Tôm nhiễm cùng lúc vi bào tử trùng và Vibrio parahaemolyticus sẽ như thế nào?

Tôm nhiễm cùng lúc vi bào tử trùng và Vibrio parahaemolyticus sẽ như thế nào?

Một nghiên cứu mới đây cho thấy ảnh hưởng của việc đơn nhiễm Enterocytozoon hepatopenaei và đồng nhiễm với Vibrio paraha

Ngày 02/12/2021
Nhận biết cá stress bằng chỉ số từ vảy

Nhận biết cá stress bằng chỉ số từ vảy

Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm một cách dễ dàng để xác định thời điểm cá bị căng thẳng. Giờ đây, lần đầ

Ngày 02/11/2021
Quản lý tỉ lệ cho ăn trong hệ thống Bioflocs

Quản lý tỉ lệ cho ăn trong hệ thống Bioflocs

Nên cho tôm ăn bao nhiêu khi nuôi trong hệ thống biofloc? Nghiên cứu mới đây của Alexis Weldon và cộng sự 2021 sẽ trả lờ

Ngày 15/10/2021
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến FCR ở tôm thẻ

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến FCR ở tôm thẻ

Một phương pháp mới có thể cải thiện FCR khi nuôi tôm trong hệ thống biofloc dựa trên nhiệt độ nước và tăng trưởng hàng

Ngày 13/10/2021
Cơ sở cải thiện nghiên cứu dịch bệnh trong RAS

Cơ sở cải thiện nghiên cứu dịch bệnh trong RAS

Các thử thách dịch bệnh đầu tiên được thực hiện trong một hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS) đã cung cấp những

Ngày 11/10/2021
Điều trị ký sinh trùng trên cá với cây hồ tiêu hoang

Điều trị ký sinh trùng trên cá với cây hồ tiêu hoang

Tinh dầu của cây hồ tiêu hoang (Piper aduncum), một loài thực vật bản địa của Amazon, có hiệu quả hơn 76% trong việc kiể

Ngày 10/10/2021
Phương pháp mới phát hiện bệnh cá dựa trên hình ảnh

Phương pháp mới phát hiện bệnh cá dựa trên hình ảnh

Chúng ta tiếp cận phương pháp xử lý hình ảnh giúp phát hiện và chẩn đoán bệnh trên cá nuôi.

Ngày 07/10/2021