Thiên An

Cộng tác viên
Thiên An
Với truyền thống nuôi trồng thủy sản từ gia đình. Tôi đã được tiếp xúc và học hỏi được nhiều kiến thức thực tiễn từ bố mẹ và văn hóa nghề cá ở vùng quê từ rất sớm. Tôi đã theo học và vừa tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM với chuyên ngành Bệnh Học Thuỷ Sản. Hiện nay, tôi đang làm việc tại công ty Tép Bạc. Tôi mong muốn đóng góp một phần kiến thức và kinh nghiệm của mình để xây dựng, phát triển công ty trở ngày càng vững mạnh là một công ty đứng đầu về ngành thông tin công nghệ thủy sản.