Bột Nấm mỡ (Agaricus bisporus) - phụ gia tiềm năng thủy sản

Bột Nấm mỡ (Agaricus bisporus) cải thiện miễn dịch ở niêm mạc và da cá
Bột Nấm mỡ (Agaricus bisporus) cải thiện miễn dịch ở niêm mạc và da cá

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra rằng bột nấm mỡ (WBMP) có thể được coi là một chất miễn dịch có triển vọng trong giai đoạn đầu của quá trình nuôi cá chép nói riêng và các loài các khác nói chung.

Mục đích của nghiên cứu này của các nhà khao học Trung Quốc là khảo sát hiệu quả miễn dịch của bột Nấm mỡ (Agaricus bisporus) (WBMP) trên cá chép (Cyprinus carpio). 

Thí nghiệm 

nguyên liệu thức ăn thủy sản, bột nấm mỡ, nguyên liệu thức ăn, miễn dịch cá, bột nấm mỡ với động vật thủy sản

Cá chép được cho ăn ở các mức độ bổ sung của WBMP khác nhau: 0 (đối chứng) , 0.5, 1 và 2% trong 8 tuần và khi kết thúc thử nghiệm cho ăn các thông số miễn dịch của chất nhầy trên da (Ig, hoạt tính lysozyme và protease), biểu hiện gen cytokines (TNF- alpha , IL1b, IL8) trong ruột cũng như các chỉ số miễn dịch đặc hiệu không huyết thanh (tổng Ig, lysozyme và ACH50) sẽ được đánh giá. 

Kết quả 

nguyên liệu thức ăn thủy sản, bột nấm mỡ, nguyên liệu thức ăn, miễn dịch cá, bột nấm mỡ với động vật thủy sản

Kết quả cho thấy có sự gia tăng đáng kể các chỉ số miễn dịch của chất nhờn trên da trong các nhóm cá ăn khẩu phần ăn có bổ sung WBMP (P <0,05). Mặc dù không có sự khác biệt đáng kể giữa 0.5% WBMP và nhóm đối chứng (P> 0.05). 

Các chỉ số miễn dịch không đặc hiệu ở huyết thanh, ngoại trừ hoạt động lysozyme, thì các thông số khác (Ig tổng và ACH50) bị ảnh hưởng đáng kể ở nhóm cá ăn có bổ sung WBMP (P <0,05) so với đối chứng. Chứng tỏ đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của cá được tăng cường ở nhóm có bổ sung bột nấm mỡ.

Ngoài ra, đánh giá sự biểu hiện gen cytokines trong ruột cá chép đã cho thấy có sự điều chỉnh tăng lên đáng kể TNF-alpha ở nhóm cá được bổ sung WBMP 2% vào khẩu phần ăn so với các nhóm khác (P <0,05). 

Tương tự như vậy, biểu hiện gen IL1b tăng đáng kể trong nhóm được ăn bổ sung WBMP ở 1 và 2% so với 0,5% WBMP và nhóm đối chứng (P <0,05). Biểu hiện gen IL8 không bị ảnh hưởng bởi việc đưa WBMP vào khẩu phần ăn(P> 0,05). 

Hơn nữa, việc ăn bổ sung WBMP vào chế độ ăn đã cải thiện đáng kể hiệu quả tăng trưởng của cá so với nhóm đối chứng (P <0,05). 

Kết luận

Những kết quả này chỉ ra rằng bột nấm mỡ (WBMP) có thể được coi là một chất miễn dịch có triển vọng trong giai đoạn đầu của quá trình nuôi cá chép nói riêng và các loài các khác nói chung. Mở ra hy vọng vào nguồn nguyên liệu phụ gia đối với ngành thực vật bậc thấp đối với hoạt nuôi trồng thủy sản.

Báo cáo trên: Sciencedirect

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 21/10/2017