Châu Âu: Đa dạng hóa các đối tượng trong nuôi trồng thủy sản

ca doi muc
Cá đối mục, một trong 6 loài cá được xác định trong dự án. (Nguồn: internet)

Dự án Đa dạng hóa các đối tượng nuôi trồng thủy sản ở Châu Âu (DIVERSIFY) được thực hiện trong 5 năm, triển khai từ tháng 12/2013,được điều phối bởiTrung tâm Nghiên cứu biển Hi Lạp (HCMR). Dự án có tổng ngân sách 11,8 tỷ EUR, là một trong những dự án nghiên cứu lớn nhất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu (EC). Tham gia dự án có cácViện Nghiên cứu và trường Đại học, các tổ chức kinh doanh và các Hiệp hội.

Dự án đã xác định được các loài cá mới có tiềm năng to lớn trong việc phát triển nền công nghiệp nuôi trồng thủy sản ở Châu Âu.

Những loài này bao gồm:

• Cá Đù (Argyrosomus regius), cá Cam sọc (Seriola dumerili): nuôi lồng ở vùng biển nước ấm;

• Cá Wreckfish Đại Tây Dương (Polyprion americanus): nuôi lồng ở vùng biển nước ấm và nước lạnh;

• Cá Bơn Đại Tây Dương (Hippoglossus hippoglossus): nuôi ở vùng biển nước lạnh;

• Cá Đối mục (Mugilcephalus): một loài rộng muối, phát triển nuôi quảng canh;

• Cá Pike Perch (Sanders lucioperca): nuôi thâm canh nước ngọt trong hệ thống tuần hoàn.

Dự án đang tiếp tục nghiên cứu trong 6 lĩnh vực: sinh sản và di truyền; dinh dưỡng; ấu trùng và nuôi thương phẩm; bệnh cá; chất lượng của sản phẩm và cuối cùng là hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đào Minh Thefishsite
Đăng ngày: 30/08/2016