Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt gần 94.560 ha

Năm 2016 là năm mà lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức bởi hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Riêng diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến trong năm tăng cao, đạt 105% kế hoạch, với gần 94.560 ha. Đánh giá trên được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội Thủy sản tỉnh Cà Mau.
hoi thao thuy san

Mặc dù khai thác biển cũng gặp không ít khó khăn nhưng sản lượng cũng đạt hơn 107% kế hoạch, đạt gần 210.000 tấn. Tình hình xuất khẩu thủy sản tuy phải đối mặt với các rào cản kỹ thuật và thương mại nhưng năm nay kim ngạch ước đạt 1 tỷ đôla. Bên cạnh những kết quả đạt được thì diện tích nuôi tôm công nghiệp không đạt chỉ tiêu, tỷ lệ diện tích thả nuôi thấp, dịch bệnh tiếp tục xảy ra, giá vật tư đầu vào gây không ít khó khăn cho bà con nông dân.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2017, Hội Thủy sản tỉnh phát động thi đua nhằm kêu gọi các tổ chức thành viên, hội viên và bà con ngư dân tích cực tham gia./.

12/01/2017
PV: Tuyết Anh
CTV Cà Mau, 10/01/2017