Menthol và 1,8-cineole - thuốc gây mê mới trên cá

Menthol và 1,8-cineole - thuốc gây mê mới trên cá
Thí nghiệm sử dụng menthol và 1,8-cineole gây mê cho cá chép. Nguồn: nyackfishingclub

Gần đây, các nhà khoa học vừa cho ra đời hai loại thuốc gây mê trên cá là Menthol và 1,8-cineole từ tinh dầu bạc hà và bạch đàn và được đánh giá là có hiệu quả tương đương với các loại thuốc gây mê hiện hành trong thủy sản.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả gây mê của hai loài thuốc mới là Menthol và 1,8-cineole trên cá chép Cyprinus carpio so với eugenol.

Thí nghiệm

Các nhóm cá chép được tiếp xúc với 3 loại thuốc gây mê với liều lượng như bảng:

Eugenol (ppm) 5      10   15   25   35 50 75 150 200
Menthol (ppm) 5 10 15 50 100 200 300 500 600
1,8-cineole (ppm) 100 150 200 300 400 500 600 700 800

Thời gian khởi tạo và thời gian hồi phục được ghi lại.

thuốc gây mê cho động vật thủy sản, thuốc gây mê cho cá, thuốc gây mê, Menthol,1.8-cineole

Menthol từ tinh dầu bạc hà và kiwi và 1,8-cineole. Nguồn: Internet

Kết quả

Kết quả cho thấy mentol và 1,8-cineole gây mê cho cá ở nồng độ cao hơn so với eugenol. Cá tiếp xúc với menthol cho thấy phản ứng hành vi bình thường với thuốc gây tê, tương tự như eugenol.

Tuy nhiên, 1,8-cineole nhận thấy cá vẫn còn cử động phần đuôi. Ngoài ra, 1,8-cineole không thể ngừng hoàn toàn các cơ thịt của cá.

Khi tiếp xúc với eugenol 200 ppm và menthol 600 ppm dẫn đến tỷ lệ tử vong tương ứng là 40% và 20%. Thời gian khởi tạo phụ thuộc vào nồng độ gây tê. Thời gian phục hồi tương quan tuyến tính ở eugenol và menthol, nhưng không đúng ở thuốc 1,8-cineole.

Kết luận

Menthol và 1,8-cineole được các nhà khoa học khuyến cáo dùng để gây tê. Menthol có khả năng gây mê cho cá chép trong vòng 1-3 phút ở mức 118-512 ppm.

Cá chép được gây tê với 108-133 ppm menthol hồi phục trong vòng 5 phút. 1,8-cineole không gây mê cho cá chép trong vòng dưới 150 giây ở nồng độ 300-800 ppm. Tuy nhiên, nó gây tê cho cá chép trong vòng 3 phút với nồng độ 595 ppm.

Ngoài ra, 1,8-cineole không được khuyến cáo cho phẫu thuật cá. 

Theo Mohammad Mazandarani và Seyyed Morteza Hoseini

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 17/11/2017