Một bệnh mới trên tôm do virus CQIV

Một bệnh mới trên tôm do virus CQIV
Tôm thẻ bị bệnh do CQIV sẽ có tỉ lệ chết cao. Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố một virus gây bệnh mới trên tôm, virus này đã được đặt tên là Cherax quadricarinatus iridovirus (CQIV).

Cherax quadricarinatus iridovirus (CQIV) - Virus gây bệnh mới trên tôm

virus gây bệnh trên tôm, virus bệnh tôm, bệnh trên tôm do CQIV, Cherax quadricarinatus iridovirus

Ký chủ cảm nhiễm của CQIV là tôm càng đỏ nước ngọt (C.quadricarinatus). Nguồn ảnh: Internet.

Các nhà khoa học báo cáo một số đặc tính sơ bộ của một loài iridovirus mới phát hiện trong tôm càng đỏ nước ngọt (Cherax quadricarinatus) bị nhiễm bệnh từ một trang trại ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Kính hiển vi điện tử truyền dẫn đã xác định được rất nhiều các hạt (~ 150 nm đường kính) trong tế bào chất và tế bào tạo máu. SDS-PAGE của virion bán tinh khiết từ hemolymph của C. quadricarinatus đã xác định được 24 protein bao gồm một protein capsid chính 50 kDa (MCP).

Bằng cách tổng hợp các kích thước của đoạn DNA endonuclease, bộ gen của loài virus này ước tính có chiều dài ~ 150 kb. Một chuỗi 34 amino acid được tạo thành từ một vùng gen MCP 103 bp được khuếch đại bằng PCR sử dụng primer thoái hoá nhắm mục tiêu đến các vùng gen MCP được bảo tồn đối với Sergestid iridovirus trong số các iridovirus và chloriridovirus, cho thấy chloriridovirus là giống nhất (55% nhận dạng).

virus gây bệnh trên tôm, virus bệnh tôm, bệnh trên tôm do CQIV, Cherax quadricarinatus iridovirus

Thể vùi Sergestid iridovirus

Kết luận

Dựa vào hình thái học của virion, thành phần protein, độ dài bộ gene DNA, và liên quan đến trình tự MCP, virus đã được xác định chắc chắn được đặt tên là Cherax quadricarinatus iridovirus (CQIV).

Ngoài ký chủ cảm nhiễm là tôm càng đỏ nước ngọt (C.quadricarinatus) thì tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) cũng bị CQIV gây ra bệnh tương tự và tỷ lệ chết cao, đo đó CQIV là mối đe dọa tiềm ẩn đối với tôm nuôi và tôm ngoài tự nhiên.

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 13/11/2017