Nâng cao sức sinh sản tôm thẻ chân trắng nhờ Arachidonic acid

Arachidonic acid giúp nâng cao sức sinh sản trên tôm thẻ chân trắng
Arachidonic acid giúp nâng cao sức sinh sản trên tôm thẻ chân trắng

Chất béo và acid béo đóng vai trò quan trọng trong việc hành thành và phát triển của buồng trứng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, bổ sung arachionic acid (ARA) sẽ giúp buồng trứng phát triển tốt tạo ra ấu trùng có chất lượng cao.

Bố trí thí nghiệm

Tôm bố mẹ 8 tháng tuổi có kích cỡ 21.72 ± 1.20g (tôm cái) và 20.21 ± 1.78g (tôm đực) được bố trí ngẫu nhiên vào 9 bể (60 con/bể), tôm được cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm là 51% và chất béo là 16%, cho ăn 4 lần/ngày. Thí nghiệm  có 3 nghiệm thức, diễn ra trong vòng 70 ngày, với mức bổ sung ARA như sau:

Nghiệm thức

Mức bổ sung ARA(%)

Đối chứng

0.87

ARA-L

4.65

ARA-H

12.39

Các chỉ tiêu chất lượng nước được duy trì như sau

Chỉ tiêu

Khoảng cho phép

Nhiệt độ

27-280C

Độ mặn

28-33

pH

8-8.5

DO

>5mg/L

Nitrite

<0.1mg/L

Amonia nitrogen

<0.5mg/L

Các chỉ tiêu cần đánh giá

STT

Chỉ tiêu

1

Hệ số thành thục(GI)

2

Hệ số phát triển gan tụy(HI)

3

Tỉ lệ trứng được tạo thành

4

Đường kính của trứng được thụ tinh

5

Tỉ lệ nauplius

6

Hàm lượng của các acid béo

7

Sức sinh sản trung bình

Kết Quả

Tăng trưởng: Không có sự khác biệt về tăng trưởng  và chỉ số phát triển gan tụy giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, bổ sung ARA sẽ làm tăng hệ số thành thục.

Sức sinh sản: Tỷ lệ trứng được tạo thành, sức sinh sản tương đối, tỷ lệ nở cao nhất ở nghiệm thức ARA-L. Bên cạnh đó, tỉ lệ chuyển đổi từ trứng sang ấu trùng nauplius và khả năng chịu đựng độ mặn cao cũng được ghi nhận ở nghiệm thức ARA-L.

Kết Luận

Bổ sung arachidonic acid với mức 4.65% sẽ giúp buồng trứng tôm phát triển tốt hơn, tỷ lệ trứng được thụ tinh cao hơn. Từ đó, sẽ tạo ra con giống với chất lương cao.

AN LÊ Lược dich Sciencedirect
Đăng ngày: 11/09/2017